akcja Pajacyk

www.krokpokroku.org

ABAI

Zachowania werbalne: Perspektywa Skinnera

Monika Suchowierska, Centrum Wczesnej Interwencji Krok po kroku,
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Polskie Towarzystwo Analizy Behawioralnej

W 1957 roku ukazała się książka Verbal Behavior napisana przez B. F. Skinnera. W książce tej autor opisuje analizę funkcjonalną zachowań werbalnych, które to zachowania są traktowane jako sprawcze. Podczas referatu przedstawione zostaną główne założenia analizy Skinnera - teoretyczne podstawy tej analizy zostaną poszerzone o informacje zgodne z aktualnym stanem wiedzy o nabywaniu umiejętności komunikacji werbalnej.