akcja Pajacyk

www.krokpokroku.org

ABAI

Redukowanie zachowań niepożądanych u dzieci w wieku szkolnym

Monika Zielińska, Uniwersytet Gdański

Agresja występująca u dzieci jest poważnym problemem, z którym muszą borykać się nauczyciele i rodzice. W przedstawionym badaniu zweryfikowana została procedura redukcji zachowań niepożądanych o małym stopniu awersyjności. W grupie badanej redukcji poddane zostało zachowanie prezentowane przez 21 dzieci w wieku od 7 do 15 lat. Procedura okazała się skutecznie redukować zachowania trudne. Zachowanie dzieci z grupy eksperymentalnej zostało porównane z zachowaniem 15 dzieci z grupy kontrolnej. Zachowanie dzieci z grupy kontrolnej nie uległo zmianie. Zachowanie wszystkich dzieci obserwowane było przez okres 3 lat. Najbardziej interesujące jest to, że skuteczność procedury nie zależała ani od ilorazu inteligencji, zaburzenia, na które cierpiało dziecko, ani od faktu, czy jego rodzice współpracowali z badaczem czy nie.