akcja Pajacyk

www.krokpokroku.org

ABAI

Uczenie bez świadomości: wzmacnianie trudnych do zwerbalizowania cech sytuacji bodźcowej

Łukasz Paw, Uniwersytet Jagielloński

Czy możliwa jest względnie trwała zmiana w zachowaniu bez pełnej wiedzy badanego na temat uwarunkowań wyuczonych reakcji? Celem wystąpienia będzie przedstawienie kilku planów eksperymentalnych bazujących na warunkowaniu klasycznym i sprawczym próbujących zmierzyć się z tym problemem. W grę mogą wchodzić różne sytuacje: badani nie są świadomi ekspozycji bodźców, które wpływają na ich zachowanie, badani nie dostrzegają związku pomiędzy różnymi (zauważalnymi) cechami sytuacji a ich zachowaniem, badani nie dostrzegają związku pomiędzy własnymi reakcjami a ich konsekwencjami. Dodatkowo zostanie omówiona kwestia różnych sposobów pomiaru wiedzy badanych na temat ich procesów uczenia oraz własne eksperymenty dotyczące wyżej opisanego problemu.