akcja Pajacyk

www.krokpokroku.org

ABAI

Podejście behawioralne w leczeniu dysfunkcji seksualnych

Karolina Lelakowska, Uniwersytet Wrocławski

Szkoła behawioralna jest jedną z najistotniejszych metod stosowanych w leczeniu zaburzeń seksualnych. Pionierami tej metody są: Semans, Wolpe i Lazarus, a następnie Masters i Johnson, LoPiccolo oraz Helen Kaplan, która łączy orientację psychodynamiczną z behawioralną. Owo podejście opiera się na założeniu, iż zaburzenia wynikają z dezadaptacyjnych nawyków powstających w procesie uczenia się. Nawyk to nie tylko wyuczona reakcja, ale także pewien sposób myślenia i przeżywania sytuacji. Dlatego też leczenie polega na usuwaniu nieprawidłowych nawyków i kreowaniu zachowań właściwych. Zaletą tej szkoły jest poszanowanie autonomii pacjenta, dostosowanie metody do jego osobowości, troska o pozytywne relacje z terapeutą, krótki czas trwania leczenia oraz oparcie na podstawach empirycznych. Główne metody leczenia to: relaksacja, desensybilizacja, terapia implozywna, przewarunkowanie awersyjne oraz techniki treningowe ukierunkowane na konkretne cele w zakresie funkcji seksualnych (treningi behawioralne).