akcja Pajacyk

www.krokpokroku.org

ABAI

Samokontrola, jak ją widzi kognitywista

Prof. dr hab. Edward Nęcka
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Psychologii

Samokontrola należy do najtrudniejszych problemów, z jakimi boryka się nauka, ponieważ wymaga ujęcia z pozycji dalekich od klasycznego pozytywizmu. Nauka empiryczna oferuje wyjaśnienia w terminach przyczynowo-skutkowych, co prowadzi do kłopotów w zrozumieniu zjawisk polegających na samoregulacji i samokontroli. W psychologii poznawczej problem ten przejawia się w tendencji do szukania wyjaśnień pozornych, na przykład odwołujących się do legendarnego homunkulusa – małej istoty tkwiącej rzekomo w naszym umyśle i sprawującej nad nim kontrolę. W referacie będą pokazane możliwości i ograniczenia naukowego ujęcia problemu samokontroli. Będzie też podjęta próba porównania sposobu ujęcia problemu samokontroli przez różne tradycje i szkoły psychologiczne.