akcja Pajacyk

www.krokpokroku.org

ABAI

Skinnera refleksje na temat zagrożeń świata

Anna M. Ziółkowska
Uniwersytet Jagielloński, Zakład Psychologii Behawioralnej
Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej

W sierpniu 1982 roku, podczas posiedzenia Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego B.F. Skinner wygłosił referat zatytułowany Dlaczego nie podejmujemy działań mających na celu ocalenie świata, który został następnie opublikowany w zbiorze Dalsze refleksje (1987). Artykuł ten wydaje się być szczególnie istotny dla behawiorystów, ponieważ rozszerza zakres stosowania analizy zachowania. Skinner stwierdza, że celem analizy zachowania jest nie tylko poprawianie jakości życia, ale również rozwiązywanie problemów, które zagrażają całej ludzkości. Celem wystąpienia będzie przedstawienie przewidywanych przez Skinnera zagrożeń świata, ich przyczyn oraz proponowanych sposobów ich rozwiązywania, z perspektywy ponad 25 lat, które minęły od czasu, kiedy Skinner zwrócił na nie uwagę.