akcja Pajacyk

www.krokpokroku.org

ABAI

Czy Dennettowi udało się zdemaskować Skinnera?

Magdalena Świeżaczyńska
Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

Daniel  Dennett to jeden z najbardziej znanych amerykańskich filozofów, którego zainteresowania skupiają się wokół filozofii umysłu i filozofii nauki. W opublikowanym w 1981 roku eseju zatytułowanym Skinner Skinned podjął próbę polemiki ze stanowiskiem B.F. Skinnera. Dennett, broniąc podejścia mentalistycznego, starał się wykazać niemożność opisu każdego zachowania za pomocą historii wzmocnień. Twierdził (wbrew Skinnerowi), że należy używać intencjonalnego słownictwa przy opisie ludzkiego zachowania. Filozof zarzucał Skinnerowi i jego stanowisku wiele: niezdecydowanie, nieścisłości w tekstach, myślenie życzeniowe, jak również brak ugruntowanej teorii i empirycznych potwierdzeń. Celem wystąpienia będzie przedstawienie obu stanowisk i wykazanie braku zrozumienia lub niewłaściwej interpretacji zasad radykalnego behawioryzmu. Koncepcja Skinnera jest według  Denetta niepowodzeniem. Autorka rozważy czy w ogóle można mówić tu o czyimś niepowodzeniu, a jeżeli już, to czy akurat Skinnera.