akcja Pajacyk

www.krokpokroku.org

ABAI

Elementy procesów warunkowania w technikach NLP

Krzysztof Cipora
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Psychologii
Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej

Neurolingwistyczne Programowanie (NLP) to bardzo dynamicznie rozwijająca się dyscyplina, której poświęcone są liczne treningi i publikacje. NLP wyrosło z poszukiwań wzorców skutecznego działania terapeutów, a następnie znalazło zastosowanie w biznesie, poradnictwie itp. Kluczową metodą tworzenia technik NLP pozostaje „modelowanie”, czyli – w języku NLP – systematyczne odkrywanie tajników odnoszenia sukcesu. NLP programowo odchodzi od teorii i postuluje tworzenie modeli skutecznego działania na różnych płaszczyznach funkcjonowania człowieka. Podczas prezentacji techniki NLP poddane zostaną analizie pod kątem występowania w nich elementów procesów warunkowania (chociaż sami autorzy metody nie mówią o warunkowaniu bezpośrednio). Na przykład tzw. „kotwiczenie” stanowi oryginalny sposób wykorzystania warunkowania klasycznego, a „technika przeramowania” zawiera pewne elementy analizy behawioralnej. Wystąpienie zakończy się porównaniem techniki systematycznej desensytyzacji z techniką leczenia fobii specyficznych proponowaną przez NLP.