akcja Pajacyk

www.krokpokroku.org

ABAI

Skuteczność leczenia terapią behawioralną

Prof. dr hab. Czesław Czabała
Akademia Pedagogiki Specjalnej, Instytut Psychologii Stosowanej

Wyniki badań nad skutecznością psychoterapii potwierdzają, że efektywność różnych metod psychoterapii jest podobna. Sformułowano zatem pytanie „jaka psychoterapia dla kogo?”, wychodząc z założenia, że skuteczność określonych metod psychoterapii zależy od ich adekwatnego doboru do leczenia zróżnicowanych zaburzeń zdrowia psychicznego.
W referacie przedstawione zostaną wyniki najważniejszych badań empirycznych, które potwierdzają użyteczność stosowania terapii behawioralnej w leczeniu takich zaburzeń jak: napadowe zaburzenia lękowe, fobia społeczna, zaburzenia lęku uogólnionego, uzależnień i niektórych zaburzeń zachowania.