akcja Pajacyk

www.krokpokroku.org

ABAI

Obecność nauki i pseudonauki w terapiach dla dzieci z autyzmem: zalecenia dla rodziców i profesjonalistów

Monika Suchowierska
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszwie
Centrum Wczesnej Interwencji Krok po Kroku         

Zaleca się wiele różnorodnych oddziaływań, mających na celu poprawę funkcjonowania dzieci z autyzmem. Wyniki badań nad efektywnością tych oddziaływań wskazują na fakt częstego występowania pseudonauki w terapiach dla dzieci z autyzmem. Podczas wystąpienia omówione zostaną cechy charakteryzujące podejście pseudonaukowe. Autorka zasugeruje także działania, które rodzice dzieci z zaburzeniami rozwoju i profesjonaliści pracujący z tą populacją mogą przedsięwziąć, aby wybrać odpowiednie oddziaływania terapeutyczne.