akcja Pajacyk

www.krokpokroku.org

ABAI

Mutyzm wybiórczy – diagnoza i terapia

Aneta Bagińska, Monika Zielińska
Uniwersytet Gdański, Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwojowych

Celem wystąpienia jest przedstawienie problemu mutyzmu wybiórczego, który przejawia się niemówieniem przy obcych osobach lub w wybranych miejscach. Autorki wskażą dane, którymi należy się kierować, diagnozując przyczyny tego zaburzenia, a także omówią działania, jakie należy podjąć w celu skutecznej terapii mutyzmu o różnym podłożu. Przedstawią również analizy przypadków leczonych w Centrum i dokonają oceny skuteczności technik behawioralnych zastosowanych w terapii tego zaburzenia.
Wystąpienie obejmować będzie omówienie mechanizmu powstawania zaburzenia, diagnostyki różnicowej oraz przedstawienie etapów i metod terapii.