akcja Pajacyk

www.krokpokroku.org

ABAI

O nas

Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej istnieje od 2002 r. Towarzystwo zrzesza głównie psychologów (zarówno pracowników wyższych uczelni i doktorantów, jak i psychologów-praktyków) i studentów psychologii, ale także osoby reprezentujące dziedziny pokrewne - głównie pedagogów i terapeutów.

Najważniejsze cele działania PTPB

  • Rozwijanie i propagowanie wiedzy psychologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem analizy zachowania jako nauki o zachowaniu i czynnikach środowiskowych, które na nie wpływają.
  • Propagowanie idei efektywnej terapii behawioralnej jako formy leczenia psychologicznego, jak również upowszechnianie wiedzy na temat form terapii i ich skuteczności.


Pełny tekst statutu (pdf)Obszary działalności Towarzystwa

Działalność naukowa
Począwszy od 2005 roku Towarzystwo rokrocznie organizuje Sympozja Naukowe z okazji kolejnych rocznic urodzin Burrhusa F. Skinnera, twórcy eksperymentalnej analizy zachowania. Celem sympozjów jest prezentacja kwestii teoretycznych oraz rezultatów badań z zakresu psychologii behawioralnej, jak i umożliwienie wymiany doświadczeń zawodowych w dziedzinie stosowanej analizy zachowania. Nasze sympozja naukowe gromadzą najważniejszych przedstawicieli psychologii behawioralnej w Polsce, stanowiąc doskonałą okazję do wymiany poglądów i integracji środowiska. Sympozjum VI miało charakter międzynarodowy,wśród zaproszonych gości byli dwaj czołowi przedstawiciele psychologii behawioralnej, profesorowie Howard Rachlin i William Baum. 

Działalność wydawnicza
Przy współpracy z Towarzystwem ukazało się drugie wydanie książki Maxiego C. Maultsby’ego „Racjonalna Terapia Zachowania. Podręcznik terapii poznawczo-behawioralnej” (Wydawnictwo Dominika Księskiego „Wulkan”, Żnin 2008). Objęliśmy również patronatem wydanie książki „Współczesna psychologia behawioralna. Wybrane zagadnienia” pod redakcją Przemysława Bąbla i Pawła Ostaszewskiego (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008), „Analiza zachowania od A do Z" autorstwa Przemysława Bąbla, Moniki Suchowierskiej i Pawła Ostaszewskiego (Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2010), "Efekt oczekiwań interpersonalnych w edukacji" autorstwa Sławomira Trusza (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2010) oraz "Trening pamięci. Projektowanie, realizacja, techniki i ćwiczenia" autorstwa Przemysława Bąbla i Agnieszki Baran (Difin, Warszawa 2011).

Działalność szkoleniowa
PTPB organizuje szkolenia, wykłady i prelekcje. Największą popularnością cieszą się warsztaty z Racjonalnej Terapii Zachowania, organizowane cyklicznie od 2005 r. Lista aktualnie oferowanych szkoleń i warsztatów znajduje się w zakładce Szkolenia .

Działalność na rzecz środowiska psychologów i psychoterapeutów.

PTPB współtworzy system kształcenia terapeutów behawioralnych oraz uzyskiwania tytułu zawodowego terapeuty behawioralnego. Przedstawiciele PTPB biorą także aktywny udział w pracach nad ustawą o zawodzie psychologa, prowadzonych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

 

Członkostwo

Aby zostać członkiem PTPB należy złożyć deklarację członkowską. Formularz deklaracji członkowskiej znajduje się na stronie www.ptpb.pl w zakładce „członkostwo".

 

Kontakt

Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej

al. Mickiewicza 3

31-120 Kraków

e-mail: info@ptpb.pl

www.ptpb.pl