PROGRAM VIII MIĘDZYNARODOWEGO SYMPOZJUM NAUKOWEGO PTPB
25.03.2012

10:00-11:45
 • Prof. W. Joseph Wyatt, PhD (Marshall University, USA)
  Fraudulent therapies in psychology: The enduring value of science (Wątpliwe terapie w psychologii: trwała wartość nauki)
 • Prof. Jane Howard, PhD (California State University Stanislaus, USA; Therapeutic Pathways/The Kendall School, USA)
  Science and pseudoscience in the treatment of autism (Nauka i pseudonauka w terapii autyzmu)
 • Q & A (15 min)
 • 11:45-12:15 Przerwa kawowa (coffee break)
12:15-14:00
 • Dr. Carrie Dempsey, PhD (California State University Stanislaus, USA)
  Maintenance of behavior change (Utrzymanie efektów terapii)
 • Dr. Maggie Hoerger (Bangor University, UK)                                                                                                                            Using the

  Using the York Measure of Intensive Behaviour Intervention to Improve the Quality of an Early Intensive Behaviour Therapy Program (Wykorzystanie instrumentu York Measure of Intensive Behaviour Intervention w celu polepszenia jakości wczesnej intensywnej interwencji)

 • Q & A (15 min)
 • 14:00-14:45   Przerwa obiadowa (lunch break)
14:45-16:30
 • Coleen Sparkman, MA (Therapeutic Pathways /The Kendall School, USA)
  Science-based model of providing therapy for children with autism (Szkoła Kendall - oparty na dowodach model świadczenia pomocy dzieciom z autyzmem)
 • Susanne Letso, MA (Connecticut Center for Child Development, USA)                                                                           

  Developing Effective Parent/Professional Partnerships (Rozwijanie efektywnego partnerstwa pomiędzy rodzicami a profesjonalistami)

 • Q & A (15 min)
 • 16:30-16:45  - Losowanie nagród książkowych dla zarejestrowanych uczestników, zakończenie konferencji.

© 2012 PTPB | SWPS
webmastering by patmaz
zalecana przeglądarka
firefox