Zapraszamy do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej >>>


Z okazji 107 rocznicy urodzin Burrhusa F. Skinnera

Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej
oraz
Katedra Analizy Zachowania
Wydziału Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej
we współpracy z
KROK PO KROKU - Fundacją na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Ich Rodzin

zapraszają na

VII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe
Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej

pod tytułem
"Zachowania werbalne w ujęciu analizy zachowania: od teorii do terapii"

Termin Sympozjum: 25 i 26 marca 2011 r.

Miejsce obrad: Aula im. T. Tomaszewskiego Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Warszawa, ul. Chodakowska 19/31


Na pierwszy dzień Sympozjum składać się będą zaproszone wykłady plenarne oraz otwarta sesja plakatowa. Wykłady plenarne wygłoszą m.in.: prof. Steven Mewaldt (Marshall University, USA), prof. Gary Novak (California State University Stanislaus, USA), prof. William Potter (California State University Stanislaus, USA), dr Carl Hughes (Bangor University, UK), dr Monika Suchowierska (SWPS) i dr Monika Zielińska (UG).

Wykłady plenarne będą się koncentrować wokół teoretycznego ujęcia zachowań werbalnych w ramach analizy zachowania (m.in. podział zachowań werbalnych zaproponowany przez B.F. Skinnera w książce "Verbal Behavior", zasady rządzące nabywaniem i emitowaniem zachowań werbalnych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju języka) oraz procedur stosowanej analizy zachowania we wspomaganiu rozwoju i korygowaniu zachowań werbalnych.

Sesja plakatowa otwarta jest na różnorodne zgłoszenia związane z tematem przewodnim Sympozjum, ale nie tylko. Mile widziane są wszelkie propozycje prezentacji plakatowych, pozostających w obrębie psychologii behawioralnej, a zwłaszcza analizy zachowania. Przewidywana jest selekcja nadsyłanych zgłoszeń przez członków Komitetu Naukowego Sympozjum. Zapraszamy do zgłaszania propozycji plakatów do dnia 8 marca 2011 r. za pośrednictwem formularza online, zamieszczonego w zakładce Rejestracja. Plakaty mogą być przygotowywane w języku polskim lub angielskim.

Udział w Sympozjum jest bezpłatny. Prosimy jednak o dokonywanie rejestracji online, bowiem tylko zarejestrowane osoby otrzymają materiały konferencyjne. Uwaga! Bierne uczestnictwo (bez plakatu) należy również zgłaszać za pośrednictwem formularza zamieszczonego w zakładce Rejestracja.

W trakcie drugiego dnia Sympozjum odbędą się cztery warsztaty poświęcone m.in. teorii umysłu w odniesieniu do zachowań werbalnych, nauczaniu języka dzieci z autyzmem, roli rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju w ich terapii oraz pracy terapeuty-cienia z dziećmi z zaburzeniami zachowania. Warsztaty organizowane będą przez Fundację KROK PO KROKU, a prowadzone m.in. przez terapeutów z wiodących ośrodków behawioralnych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju z Gdańska, Krakowa i Warszawy oraz terapeutów poznawczo-behawioralnych z Warszawy.

Rejestracja na warsztaty odbywać się będzie niezależnie od rejestracji na Sympozjum. Osoby zainteresowane uczestnictwem w warsztatach proszone są o przesyłanie zgłoszeń do Pana Andrzeja Goliszka, e-mail: biuro@krokpokroku.org, tel. 501 347 991. Termin zgłoszeń na warsztaty upływa 19 marca. O przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Warsztaty, tak jak pierwszy dzień Sympozjum, są bezpłatne.

cloud :)

© 2011 PTPB | SWPS
graphics by maciej michalski (and patmaz) | webmastering by patmaz
zalecana przeglądarka
firefox