ORGANIZATORZY

PTPB

Katedra Analizy Zachowania Wydziału Psychologii


SWPS


VII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe PTPB zostało dofinansowane ze środków Wydziału Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie

WSPÓŁORGANIZATOR
 • KROK PO KROKU - Fundacja na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Ich Rodzin
 • Przewodnicząca VII Międzynarodowego Sympozjum Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej - dr Monika Suchowierska
KOMITET ORGANIZACYJNY
 • prof. dr hab. Paweł Ostaszewski - Przewodniczący
 • dr Wojciech Białaszek
 • dr Łukasz Tanaś
 • dr Przemysław Bąbel
 • mgr Magdalena Siembab
 • mgr Ewa Iskierka-Kasperek
 • mgr Maciej Michalski
 • mgr Anna M. Ziółkowska
 • Patryk Mazurkiewicz
cloud :)

© 2011 PTPB | SWPS
graphics by maciej michalski (and patmaz) | webmastering by patmaz
zalecana przeglądarka
firefox