KOMITET NAUKOWY

  • prof. dr hab. Paweł Ostaszewski (UW, SWPS) - Przewodnicz±cy
  • dr Monika Suchowierska (SWPS)
  • dr Przemysław B±bel (UJ)
cloud :)

© 2011 PTPB | SWPS
graphics by maciej michalski (and patmaz) | webmastering by patmaz
zalecana przegl±darka
firefox