KONTAKT

Katedra Analizy Zachowania
Wydział Psychologii SWPS
ul. Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa
Wszelkie pytania dotyczące Sympozjum prosimy kierować pod adres: psych.kaz@swps.edu.pl
cloud :)

© 2011 PTPB | SWPS
graphics by maciej michalski (and patmaz) | webmastering by patmaz
zalecana przeglądarka
firefox